Skip to content

Psykolog Anna Wejdemann

Terapi og rådgivning

Uanset om du henvender dig omkring vanskeligheder, der er kommet inden for en kortere periode, eller noget, du har været udfordret af igennem mange år, vil jeg mene, det er relevant for dig at læse om min tilgang og arbejdsområder her nedenfor.

I mit møde med mennesker der konsulterer mig, er det vigtigt for mig, at det skal være så trygt, roligt og meningsfuldt som muligt.  Selve forløbet aftales og planlægges altid under hensyntagen til den enkeltes udgangspunkt.

Gennem årene har jeg trænet en række metoder, der naturligvis er integreret i min måde at arbejde på.

Som grundfundament tilslutter jeg mig den solide viden vi har om, at vi bedst vokser, hvis vi har eller får udviklet et nogenlunde trygt sted i os selv, og at dette gøres i god kontakt med andre mennesker. Denne tryghed er bærende for, at vi kan være mere helt tilstede i livet og udfolde os bedst muligt med de særegne karaktertræk, vi hver især har.

I mit arbejde tilstræber jeg, at øge opmærksomheden på centrale følelser, kroppens signaler og begrænsende tanker, så der bliver større mulighed for at kunne rumme de mangfoldige, og til tider meget svære tilstande, der kan præge livet som menneske.

Som jeg ser det, er det nødvendigt at arbejde med de grundlæggende årsager til det, der står i vejen for udvikling. Herefter kan det blive muligt at tage skridt i retning af nye reaktionsmønstre og handlemuligheder, så der bliver en bedre balance i ens liv.

Arbejdsområder

 • Adoption
 • Forældrevejledning
 • Efterfødselsreaktioner
 • Selvværdsproblematikker
 • Stress
 • Sorg og tab
 • Problemer med relationer til andre mennesker

Alle kategorier der også er dækket af sygesikringen

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre.
 • Trafik- og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge.
 • Personer, der ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. svangerskabsuge.
 • Personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer over 18 år med let til moderat depression.
 • Personer over 18 år med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.