Ungdomspsykolog

Ungdomspsykolog

Rigtig mange unge kan have glæde af psykolog samtaler, når der er problemer.

Selvom man er ung og kan mange ting selv, er det som oftest ens forældre der tager den første kontakt til mig. Ud fra henvendelsen og en eller flere afklarende samtaler vil jeg ud fra min faglige viden og i samråd med den unge og forældrene beslutte hvilken form for behandling, der vil være mest hensigtsmæssig. Det kan være individuelle samtaler med den unge, familiesamtaler, samtaler med forældrene alene eller eventuelt henvisning til anden behandling.

For nogle unge er det i begyndelsen svært at skulle betro sig til en fremmed, for andre er det umiddelbart nemt. For mange ender terapien med at blive et frirum hvor besværlige tanker og følelser er tilladt, og et sted, hvor det er trygt at udforske nye sider af sig selv. Min erfaring er også, at det for de fleste i sig selv er en lettelse at få at vide, at meget af det de slås med er almindelige problemer når man er ung.

For alle samtaler med unge gælder det, at det aftales, om det skal foregå med eller uden far og mor. Man kan aftale, at det kun er den unge der kommer, men mange gange vil det være en kombination, hvor den unge taler med mig alene noget af tiden og far og / eller mor er med noget af tiden. Jo ældre man bliver, vil det være stadigt vigtigere, at samtalerne udgør et fortrolighedsrum uden far og mor. Alle samtaler vil have fokus på hvordan den unge har det, hvordan han eller hun opfatter sig selv og andre, samt hvordan man kan arbejde med at ændre uhensigtsmæssige strategier i hverdagen.

En ungdomspsykolog kan for eksempel hjælpe med...

Tristhed, herunder selvmordstanker og selvskade
Angst, herunder eksamens- og anden form for præstationsangst
Lavt selvværd
Tab, sorg og traumer.
Konflikter i familien, måske i forbindelse med skilsmisse eller andre livsændringer
Sociale problemer,herunder både generthed og konflikter med jævnaldrende
Problemer med indlæring og koncentration
Har jeg / mit barn ADHD eller ADD
Har jeg / mit barn Aspergerssyndrom

Man behøver dog ikke kunne genkende nogle af disse problemer for at synes, man har brug for at tale med en udenforstående. Man kan også henvende sig med andre spørgsmål og problemer.