Supervision

Supervision 

Min tilgang til supervision er, at læring finder bedst sted i et trygt og anerkendende miljø, og jeg vil altid have fokus på så vidt muligt at facilitere et sådant miljø.

Der gives supervision både til psykologer og andre fagpersoner – enkeltvis såvel som grupper.

Der kan laves aftale om supervision på behandlingsinstitutioner, lokalpsykiatrien, kommuner eller andre steder.

Supervisionens formål og omfang aftales i hvert enkelt tilfælde. For priser se venligst menupunktet Tidsbestilling og priser

Der kan være tale om:

Sagssupervision
Tilegnelse af kognitiv interventionsmetode
Implementering af metode eller arbejdsmodeller
Personlig supervision

I supervisionen kan der lægges vægt på en eller flere af de teoriretninger og metoder, jeg benytter mig af