Stressbehandling

Stressbehandling

Alle kan blive ramt af stress i større eller mindre grad. Stress i mindre doser kan være godt og nyttigt, når man skal præstere ekstra meget i en kortere periode. Men når stress bliver en vedvarende og invaliderende tilstand, kan det forståes som en reaktion på, at man er kommet for meget ud af kurs med sig selv i for lang tid. Man er overbelastet, og der er ofte tale om overbelastning på grund af udefrakommende krav, man har svært ved at leve op til kombineret med uhensigtsmæssige krav, man kan have til sig selv.

Stressbehandlingen vil overordnet handle om hvordan man kommer i gang med at leve et liv i større overensstemmelse med sig selv og de ressourcer og værdier man har.

Elementer som stresshåndtering, aktivitetsplanlægning, kortsigtet og langsigtet målsætning, egenomsorg og at leve i større overensstemmelse med sine værdier, vil være emner man kan komme ind på i behandlingen.

Metoder til stressbehandling

Som primære metoder i stressbehandlingen anvender jeg kognitiv terapi, ACT – Acceptance and commitment Therapy og mindfulness.