Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning

Alle kan komme i en situation, hvor man har brug for professionel rådgivning og vejledning af mere eksistentiel karakter.

Man kan have konkrete problemer med sine børn, parforholdet eller i arbejdslivet som kræver noget andet, end den samtale, man kan have med sin partner, venner og kolleger. Det kan dreje sig om problemer og dilemmaer, hvor man er meget i tvivl om, hvad den rigtige tilgang vil være.

Der kan også være tale om overvejelser af mere indre og eksistentiel karakter, hvor man kan have behov for hjælp til at finde den rette vej i livet.

Som professionel har jeg særlig faglig velfunderet viden på en lang række områder, og nogle gange er det det, der er brug for, når problemer skal drøftes, og der skal træffes gode og holdbare beslutninger.

En anden fordel ved at bruge en professionel til rådgivning er, at her er der plads, tid og tryghed til at fordybe sig i det der er svært og volder problemer. Der stilles indfølende, anerkendende og anderledes spørgsmål og dette vil ofte give anledning til reflektion, at man får øje på nye handlemåder og vigtige eksistentielle temaer.