Privatlivspolitik

Håndtering af personfølsomme oplysninger i klinikken

Det er nødvendigt, at jeg registrerer og anvender visse personoplysninger om dig, når duer klient hos mig.

Formålet med registreringen af dine oplysninger er at give dig den bedst mulige behandling og at overholde dokumentations- og journalføringsforpligtigelsen for psykologer i medfør af bl.a. journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven/psykologloven. Personoplysninger, som jeg registrerer om dig, er indhentet hos dig eller, såfremt din behandling er startet ved henvisning fra en samarbejdspartner, tillige fra disse. Jeg sammenstiller således ikke dine data med oplysninger fra andre aktører, f.eks. sociale medier.

Jeg har tavshedspligt, og de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvis informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives til personer mv. udenfor klinikken vil det som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Dog har jeg oplysningspligt, hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade skade på dig selv eller andre, og jeg har underretningspligt, hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

Såfremt du anmoder om min assistance til at bede om refusion for betaling af behandling overføres personoplysninger til f.eks. Sygesikringen Danmark kun, såfremt du har givet samtykke hertil.

Jeg har pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år efter, at du har været i kontakt med mig sidste gang.

Oplysninger om dig, som jeg opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer jeg så længe det er relevant, og er påkrævet af hensyn til min afregning og bogføring.

Du har til enhver tid ret til at få aktindsigt i de oplysninger om dig, som jeg registrerer og behandler. Hvis du mener, jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men du kan bede mig lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Ønsker du at klare over min behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Psykolog Anna Wejdemann og / eller datatilsynet (oplysninger findes på www.datatilsynet.dk)

 

Privatlivspolitik vedrørende hjemmesiden

Webstedsadresse er: http://psykolog-i-aarhus.com

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Cookies

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Ingen

Hvor længe vi gemmer dine data

1 år