Mindfulness, nærværsmeditation og spiritualitet

Mindfulness, nærværsmeditation og spiritualitet

Mindfulness, eller nærværsmeditation, er en mange hundrede år gammel metode, der har været anvendt som en vej mod spirituel udvikling, tilgangen kan også anvendes til følelsesregulering. Forskning i dag har vist, at træning i mindfulness ofte har en positiv effekt på stress, angst og depression, og det er således dokumenteret at mindfulness træning kan bruges som redskab i et terapeutisk forløb.

Jeg blev certificeret mindfulnessinstruktor i 2013 fra Skolen for anvendt meditation v. / Jens-Erik Risom – certificeringen var afslutningen på en intensiv uddannelse over tre år. Jeg har inden det og fortløbende efterfølgende modtaget undervisning og vejledning fra blandt andre Jens-Erik Risom med henblik på nærværstræning, arbejde med hjertets ressourcer og spirituel udvikling.

I mit arbejde anvender jeg bevidst nærvær, opmærksomhed og hjertekontakt som en integreret del af terapien. Den mere spirituelle del anvender jeg i det omfang det enkelte menneske er optaget af spirituelle og/eller eksistentielle temaer.