Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Jeg har en fuld videreuddannelse som kognitiv terapeut og metoderne herfra er ofte integreret i større eller mindre grad i mit arbejde.

Kognitiv terapi / kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi, eller kognitiv adfærdsterapi (KAT) som det også hedder,
kan især være anvendelig ved nogle former for angsttilstande og særligt ved den del af depressionsbehandlingen, der omhandler adfærdsaktivering.
Min holdning er overordnet, at metoden skal passe til klienten, ikke omvendt.
Derfor vil min tilgang altid være tilrettelagt efter en individuel vurdering af hver person, der henvender sig.
og min erfaring er, at KAT kan blive endnu mere effektiv når der
inddrages metoder fra ACT – Acceptance and Commitment Therapy, nærværstræning og ikke mindst kropsbaserede / neuroaffektive tilgang.