Skip to content

Psykolog Anna Wejdemann

Priser og afbudsregler

Nedenfor kan du se oplysninger vedrørende priser og afbudsregler. Generelt gælder det, at jo tidligere jeg får et afbud, jo større mulighed er der for, at en anden kan få glæde af tiden. Så hvis du ved, du ikke skal bruge en aftalt samtale, vil det være rart med afbud i så god tid som muligt.

Betaling er fra gang til gang på MobilePay.

Sygesikringen
Priser 
Første samtale: 449,18 kr. Efterfølgende samtaler: 374,54 kr.
Som ung mellem 18 og 25 henvist med angst eller depression er der ingen egenbetaling, dog skal man være OBS for afbudsreglerne, der gælder som for alle andre.

Som oftest vil jeg anbefale en dobbelttid første gang. Dette aftales individuelt.

Priserne reguleres halvårligt den 1. april og 1. oktober.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark, registrerer jeg dette med dit samtykke, og du vil automatisk få refusion derfra.

Afbudsregler
Rettidigt afbud er inden kl. 12.00 dagen før den aftalte tid. Ved senere afbud pålægges gebyr:
Gebyr første gang er 374,54 kr. og efterfølgende er gebyret det dobbelte. De samme regler gælder, hvis man kommer under den gratis ordning for unge under 25 år.

PAS
Priser
Egenbetaling på 100 kr. pr rådgivningssamtale.

Afbudsregler
Rettidigt afbud er inden kl. 12.00 dagen før den aftalte tid.
Ved senere afbud vil der være en egenbetaling svarende til de 100 kr. pr. rådgivningssamtale og samtalen/samtalerne vil blive fratrukket det samlede timetal man har fået bevilget.

Selvbetalere
Individuelle samtaler 1200 kr. for 60 min.
Parsamtaler 2100 kr. for 1,5 time.
Ved behov for samtaler af kortere eller længere varighed aftales prisen derefter.
Der vil i nogle tilfælde være mulighed for at få tilskud via Sygesikringen Danmark, hvis man er medlem af denne.
I enkelte tilfælde vil der være mulighed for at bruge en sundhedsforsikring.

Afbudsregler
Rettidigt afbud som selvbetaler er inden kl. 8.00 dagen før den aftalte tid.
Ved senere afbud kan der opkræves fuld betaling.