Depression behandling

Depression behandling

Er du under 18 år eller over 37 har du ikke adgang til depressionsbehandling via den offentlige sygesikring.

Jeg tilbyder depressionsbehandling til børn, og unge under 18 år, samt voksne over 37 år. Der kan være tale om generel depression eller fødselsdepression. Det har vist sig, at den depressive tilstand ofte eller altid indeholder for eksempel:
lavt selvværd
vanskeligheder med at være i relation til andre
vanskeligheder med at løse en lang række hverdagsproblemer, blandt andet i ens relationer til andre
nedsat lyst
nedsat aktivitetsniveau.
Der vil derfor blive arbejdet med mange forskellige temaer i behandlingen.

 

Depressionsbehandling - temaer

Aktivitetsplanlægning og igangsætning, fokus på problemløsningsevner, fokus på at forbedre relationer til andre mennesker. Der vil være fokus på nænsomt at finde ind til vigtige værdier og hjælp til at komme igang med at leve et liv i større overensstemmelse hermed.

 

Depressionbehandling - metode

Metodisk anvender jeg primært kognitiv terapi, mindfulnessbaseret terapi og ACT – Acceptance and Commitment Therapy, som du kan læse om her. Det er behandlingsmetoder, som har dokumenteret effekt på depresssion, og som vil blive tilpasset afhængig af alder og den enkelte person.