Børnepsykolog

Børnepsykolog

Jeg har samtaler med børn fra ca. 7 år. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn kan have brug for samtaleterapi, er du velkommen til at henvende dig og snakke med mig om det.

Enten via telefonsamtale eller efter en eller flere afklarende samtaler vil jeg udfra min faglige vurdering og i samråd med dig / jer kunne give den rette hjælp.

Det kan være samtaler med barnet alene, psykologisk undersøgelse af barnet, familiesamtaler eller parterapi. Med børn er der også jævnligt behov for at skolen og fritidsordningen inddrages i en eller anden grad, så en bedring hos barnet underbygges og støttes af en indsats i miljøet

En børnepsykolog kan hjælpe med...

Man kan henvende sig med alle former for problemstillinger og nedenfor er nævnt temaer, som folk ofte henvender sig med:

Angste børn, herunder eksamensangst eller anden præstationsangst. Er der tale om de to sidstnævnte anbefales det, at der er god tid til at arbejde med problemstillingen inden barnet skal præstere næste gang.
Har mit barn ADHD eller ADD.
Tab sorg og traumer.
Triste børn, herunder børn med selvmordstanker og selvskade.
Børn med lavt selvværd.
Mobning.
Skilsmisser og hvordan det påvirker barnet.
Problemer i skolen, enten fagligt, socialt eller begge dele.
Gentagne og svære konflikter mellem barn og forældre.
Skoleparathed

Der kan også være andre årsager til at man ønsker hjælp til sit barn, og du er velkommen til at henvende dig med en forespørgsel.