Angst

Angst

Angstbehandling kan rette sig mod angst for specfikke ting eller områder i livet, eller rette sig mod en mere generel og diffus følelse af angst og ubehag. Man ved godt, at det man frygter ikke reelt er farligt, men det føles farligt, og man kan ikke få angsten til at gå væk ved bare at snakke fornuft med sig selv.

Når man kommer i terapi på grund af angstlidelse, har man ofte prøvet forskellige ting for at få angsten til at gå væk. Det er paradoksalt nok sådan, at selve kampen mod angsten kan være med til at forstærke den, og man havner i en negativ fælde, hvor angsten kommer til at dominere og styre ens liv i stadigt større grad. Det fører til undgåelsesadfærd – man stopper med at gøre det, man er bange for, opnår umiddelbart lindring, som igen forstærker tilbøjeligheden til at føje angsten næste gang den dukker op.

Det virker umiddelbart som en lettelse ikke at skulle gøre de ting man frygter, desværre er der som oftest en pris at betale i form af, at man ikke kan engagere sig i betydningsfulde ting i sit liv, det kan være ens sociale liv, ens uddannelse, arbejde eller andet.

Angstbehandlingen vil rette sig mod at bryde den onde cirkel og rette sig mod, at man kommer i gang med at leve sit liv i større overensstemmelse med hvad man rent faktisk ønsker for sig selv.

Angstbehandling - metode

Angstbehandling vil primært tage afsæt i kognitiv terapi, ACT – Acceptance and Commitment Therapy og mindfulnessbaseret terapi. Det er alle metoder, der har dokumenteret effekt på angstbehandling, og som kan anvendes fleksibelt afhængig af den enkeltes behov.

Terapien vil sigte mod:

– Angsthåndtering, som handler om at øge personens evne til at håndtere og rumme angst.
– Undersøgelse af de tanker, der knytter sig til angsten.
motivation – finde og forstærke de ting man gerne vil have mere af i sit liv.
– Adfærdsændring og eksponering – som betyder at bryde uhensigtsmæssige mønstre og gradvist turde udsætte sig for det, der er svært.