ACT

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT hører til indenfor gruppen af kognitiv adfærdsterapi, og er en del af det der kaldes den 3.  bølge. ACT er en videnskabelig evidensbaseret teori – det vil sige, der findes videnskabelig belæg for at den virker. Det er en model og metode som har vist sig effektiv i forhold til en lang række tilstande og problemer som foreksempel angst, depression, stress, smertebehandling og spiseforstyrrelser.

Indenfor ACT antager man, at målet for terapi ikke er at komme af med svære følelser, men snarere at lære at leve med dem. Tristhed, angst, psykologisk smerte er en del af grundvilkåret ved at være menneske, og snarere end at få det til at gå væk, vil vores kamp imod det, ofte forstærke de ubehagelige følelser og ovenikøbet lede os væk fra en meningsfuld og livskraftig tilværelse.

ACT har fokus på at hjælpe mennesker med at skabe et rigt og meningsfuld liv samtidig med at den uundgåelige stress og lidelse som livet vil bringe håndteres effektivt.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy. Tre vigtige arbejdsområder:

At kunne acceptere sig selv og andre mere fuldtud.

Vælge udfra sine værdier – hvad vil man gerne livet skal handle om, hvad giver mening og værdi.

Hjælpe mennesket med at vælge hrndlinger som er i overensstemmelse med deres værdier.

Sagt med andre ord ligner filosofien i ACT sindsro- overbevisningen: “Accepter med sindsro de ting som du ikke kan ændre. Hav modet til at ændre de ting som du kan – Og visdom til at se forskellen”. Dette kan lyde enkelt og være så svært. I ACT får man hjælp til i højere grad at leve i overensstemmelse med denne filosofi.